Indywidualny program rozwoju

Indywidualny Program Rozwoju (IPR) to autorski program dla młodzieży w wieku 13-25 lat, który wspiera Twoje dziecko w rozwoju w trakcie roku szkolnego. To program, który zapewnia Twojemu dziecku rozwój kompetencji osobistych i społecznych, poprzez udział w indywidualnych sesjach tutoringu i weekendowych treningach kompetencji.

„Ten program prowadzi młodych, ale im nic nie narzuca, pokazuje, motywuje i daje możliwość wyboru – to bardzo dowartościowuje i pewnie to jest to, co młodych pociąga i przyciąga”

Indywidualny Program Rozwoju tworzy przestrzeń do odkrywania możliwości, projektowania i podejmowania działań w obszarach rozwoju osobistego, społecznego, edukacyjnego i zawodowego. Program opiera się na budowaniu relacji człowieka z człowiekiem, uwzględniając tym samym, że życie i rozwój człowieka odbywają się jednocześnie w wielu sferach.

Wspierające środowisko rówieśnicze i tutoring, które realnie wzmacniają

Indywidualny Program Rozwoju to odpowiedź na potrzebę systematycznego wsparcia młodych ludzi
w rozwoju w trakcie roku szkolnego w ramach edukacji pozaformalnej.
Jest również odpowiedzią na problem przemocy rówieśniczej w Polsce.
Uczestnicy/czki mają możliwość doświadczania nauki i rozwoju w bezpiecznych
warunkach oraz otrzymują wsparcie w budowaniu pozytywnych relacji
rówieśniczych od odpowiednio przygotowanej kadry tutorskiej,
trenerskiej i wychowawczej zgodnie z pedagogiką Janusza Korczaka
w duchu szacunku i troskliwości.

Wpływ programu na uczestników

Wzrost poczucia skuteczności

Wzrost nadziei na sukces

Dzięki udziałowi w Indywidualnym Programie Rozwoju
u uczestników/uczestniczek:

wzrasta poczucie skuteczności oraz nadzieja na sukces
wzrasta pewność siebie
poszerzają się horyzonty
wzrastają kompetencje przyszłości

Zobacz, co mówią nasi absolwenci/tki

„Tutoring był dla mnie ogromnym wsparciem na różnych etapach, a w każdej z edycji IPR-u skupiłam się na tym, czego w danym momencie potrzebowałam. Zyskałam narzędzia jak formułować cele, jak planować ich realizację, ale też doceniłam wartość zaangażowania w to, co robię.” 

Katarzyna Bartela 

„Dzięki tutoringowi zrozumiałem, co tak naprawdę chcę osiągnąć w pracy i jak mogę do tego dojść. Dzisiaj mogę powiedzieć, że cel został osiągnięty – jestem (aktualnie) najmłodszym dyrektorem w AP i specjalistą w konkretnej dziedzinie.” 

Mateusz Chmielarski 

„Zdecydowanie największym wsparciem jakie otrzymałam była możliwość poznania wielu wspaniałych i otwartych ludzi. Dzięki nim sama czuję się bardziej zmotywowana do rozwoju, wiem, że mogę na nich liczyć w trudnych momentach. Każda rozmowa daje mi bardzo dużo motywacji do działania i rozwoju, a jednocześnie czuje się wysłuchana i zrozumiana.” 

Justyna Kudala 

Nasza oferta

Wyróżnikiem naszej oferty jest możliwość korzystania z pojedynczych aktywności, dopasowanych do indywidualnych potrzeb dla młodego człowieka. Z doświadczenia wiemy, że największe efekty naszej pracy przynosi połączenie tutoringu rozwojowego z treningami kompetencji, wspierane dodatkowymi rozwiązaniami dobranymi pod aktualne wyzwania. Jesteśmy pewni, że dopasujemy rozwiązania do Twoich potrzeb.

Metody pracy

Tutoring

Tutoring to metoda opierająca się na relacji dwojga ludzi, w której tutor(ka) pomaga odkrywać silne strony, wyznaczać cele, towarzyszy w osiąganiu tych celów. Proces tutorski to cykl spotkań prowadzonych według określonej struktury i zasad. Spotkania polegają przede wszystkich na rozmowie, zadawaniu pytań i dobranych formach ćwiczeń.

Czytaj więcej

TRENING KOMPETENCJI

W Indywidualnym Programie Rozwoju szczególny nacisk kładziemy na budowanie społeczności rówieśniczej, która wspiera siebie nawzajem i jest źródłem wewnętrznej motywacji młodego człowieka do zdrowia i rozwoju.

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA BEZ PRZEMOCY

Fundamentem naszej pracy jest budowanie relacji opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i świadomości emocji oraz potrzeb zgodnie z modelem komunikacji Nonviolent Communication (NVC).

Czytaj więcej

BADANIA

Wykazane w badaniach zmiany dotyczą względnie stałych cech psychologicznych, czyli takich, które nie zmieniają się pod wpływem chwilowego zainteresowania czy uniesienia. Wyniki wskazują, że to właśnie program wpływa trwale i znacząco na wzrost kompetencji uczestników i uczestniczek.

Czytaj więcej

Najczęściej zadawane pytania

Program dedykowany jest osobom między 13 a 25 rokiem życia.

Program skoncentrowany jest na indywidualnym podejściu do uczestników/czek, a jego fundamentem jest spersonalizowana praca tutora/rki z podopiecznym. Podstawą tego programu jest odpowiednio przygotowana kadra tutorska i wychowawcza.

Celem programu jest tworzenie dla uczestników bezpiecznej przestrzeni do refleksji i podejmowania możliwych działań w obszarze rozwoju osobistego, społecznego, edukacyjnego i zawodowego.

Tutoring to metoda opierająca się na relacji dwojga ludzi, w której tutor(ka) pomaga odkrywać silne strony, wyznaczać cele, towarzyszy w osiąganiu tych celów. Tutor/ka co 2–4 tygodnie odbywa spotkanie z podopiecznym/ą, w miejscu uzgodnionym wcześniej. Jeden proces tutorski to maksymalnie 10 godzin tutoringu. Jedna sesja trwa od 45 min do 90 min w zależności od przedmiotu/zakresu pracy.

Czytaj więcej

Tutor/ka to osoba o odpowiednich umiejętnościach i przygotowaniu, która wspiera innych w rozwoju. Pomaga odkrywać silne strony, wyznaczać cele, towarzyszy w ich realizacji. Naszą kadrę tutorską tworzą ludzie, którym zależy na rozwoju. Jest to różnorodna grupa stworzona z młodych, utalentowanych osób, a także tych już doświadczonych w pracy trenerskiej/ coachingu. Kadra tutorska to ludzie, którym możemy zaufać, aby państwo mogli być spokojni o rozwój swojego dziecka.  

To czas na budowanie wspierającego środowiska rówieśniczego, umocnienie motywacji do rozwoju i możliwość dzielenia się doświadczeniami. Podczas treningów weekendowych młodzież uczestniczy w warsztatach edukacyjnych i panelach tematycznych. Treningi IPR realizują także cele szczegółowe takie jak:

  • Zawiązanie społeczności, integracja, poznanie tutora.
  • Podtrzymanie motywacji do uczestnictwa w programie, przestrzeń na wzajemną inspirację, wymianę doświadczeń związanych z tutoringiem i udziałem w programie.
  • Świętowanie, podsumowanie procesów rozwojowych, wzmocnienie zasobów uczestników i zachęcenie do dalszego rozwoju.
  • Nawiązanie relacji z uczestnikami z całej Polski.
  • Wzrost poczucia własnej skuteczności.
  • Wzrost kompetencji poprzez udział w wielu warsztatach i aktywnościach podczas treningów weekendowych.
  • Dostęp do motywującego i wspierającego środowiska rówieśniczego.
  • Praca nad rozwojem podczas indywidualnych spotkań z tutorem.
  • Zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju.

W trakcie treningów kompetencji młodzież znajduje się pod opieką wychowawcy, który jest osobą pierwszego kontaktu. Dzięki temu, uczestnik w razie potrzeby może zgłosić się po wsparcie do swojego wychowawcy. Kadra wychowawcza jest przeszkolona z komunikacji bez przemocy. Kadra tutorska podlega superwizji oraz bierze udział w dodatkowych warsztatach, co wpływa na wysoką jakość prowadzonych tutoringów. Dodatkowo uczestnicy programu podczas treningów weekendowych są objęci ubezpieczeniem NNW. 

Nasza kadra

Zobacz, kto będzie wspierać indywidualny rozwój Twojego dziecka!

Wyróżnikiem naszej kadry jest przede wszystkim pasja i serce do pracy z młodzieżą, a także odpowiednie kompetencje i przygotowanie do wspierania młodych osób w rozwoju. Kadra jest przeszkolona z naszych metod pracy z młodzieżą, w tym z komunikacji Porozumienia bez przemocy.

Tutor/ka

Kadrę tutorską tworzą ludzie, którym zależy na rozwoju. Jest to różnorodna grupa stworzona z młodych utalentowanych osób, a także tych już doświadczonych w pracy z drugim człowiekiem. Wszystkich ich łączy miłość do tego, co robią na co dzień. Tutorzy biorą udział w specjalnych szkoleniach wdrażających do programu oraz stale uczestniczą w warsztatach zwiększających kompetencje. Kadra podlega również stałej superwizji indywidualnej oraz grupowej, co zapewnia wysoką jakość prowadzonych procesów tutoringowych. Kadra jest wyposażona w narzędzia tutorskie i gotowa pomagać uczestnikom w odkrywaniu, planowaniu i realizowaniu własnych celów, podczas procesu tutoringowego.

Superwizor/ka

W trakcie programu kadra tutorska objęta jest superwizją indywidualną i grupową. Za procesy superwizyjne odpowiedzialne jest grono superwizorek/superwizorów, którzy posiadają duże doświadczenie w powadzeniu indywidualnych procesów, a także znają metodę tutoringu rozwojowego. Mają wiedzę i doświadczenie w pracy z młodzieżą i znają potrzeby rozwojowe młodych ludzi w różnym wieku. Dzięki temu są w stanie odpowiadać na potrzeby kadry tutorskiej i udzielać jej odpowiedniego wsparcia. Superwizja to również narzędzie rozwojowe dla tutorów/tutorek. Doświadczenie i umiejętności superwizorek/superwizorów w prowadzeniu procesów superwizyjnych pozwalają na zachowanie wysokiej jakości pracy tutorów z młodzieżą.

Wychowawca/czyni

Wychowawcy, którzy wspierają uczestników w trakcie treningów weekendowych to nasza kadra z Wakacji z Pasją – to osoby o dużej wrażliwości i kompetencjach, posiadające odpowiednie przeszkolenie z metod naszej pracy, komunikujące się zgodnie z zasadami Porozumienia bez przemocy. Są w pełni zaangażowane oraz pracują w wartościach, które przekazują swoją postawą i zachowaniem w trakcie programu. Zależy nam, aby podejście wychowawców było zgodne z pedagogiką Janusza Korczaka w duchu szacunku i troskliwości.

Trener/ka

We współtworzenie treningów weekendowych zaangażowani są trenerzy i trenerki z różnych obszarów. Ich cechą wspólną jest pasja do pracy z młodymi ludźmi. Niezależnie od tematyki warsztatu czy prelekcji, dostosowują formę do młodzieży tak, by mogła uczyć się efektywnie. Trenerzy i trenerki są również przygotowani do pracy zgodnie z Porozumieniem bez przemocy, by wspierać młodych ludzi w rozwoju kompetencji w bezpiecznych warunkach. Kadra trenerska motywuje i zachęca do zaangażowania, ale jest uważna również na potrzeby i oczekiwania uczestników.

Doradca zawodowy

Nasi doradcy zawodowi wspierają młodzież w obszarach związanych z wyborem kariery, zawodu lub ścieżki kształcenia. Dzięki profesjonalnym narzędziom pomagają odkryć kompetencje i preferencje zawodowe, a także wspierają w ustaleniu własnej ścieżki kształcenia.

Psycholog

Mamy świadomość, że czasem młodzież potrzebuje wsparcia w pojawiających się trudnościach. Wtedy bardzo ważne jest, by sięgać po profesjonalną pomoc psychologiczną. W naszej kadrze znajdują się specjaliści o solidnych kwalifikacjach. Aktywnie angażują się w udzielanie wsparcia uczestnikom programu, z dużą uważnością na młodych ludzi i ich potrzeby.